Priser: Dagspriser inkl. moms. Der tages forbehold for prisstigninger, strejker, lock out og anden force majeure samt evt. trykfejl.

Ordrebekræftelse: De af InaCircles afgivne ordrebekræftelser er gældende grundlag for enhver handel. Vore ordrebekræftelser bør derfor kontrolleres. Indsigelser skal ske inden 8 dage fra ordrebekræftelsens datering.

 

Annullering: Afgivne ordrer, der er bekræftet af InaCircle er bindende for køber og kan ikke annulleres.

 

Ændringer: Ændringer i bekræftede ordrer kan kun foretages efter nærmere aftale og med ny leveringstid.

 

Levering: Levering sker ab fabrik Aalborg, hvorfor køber bærer risikoen for varen under forsendelsen.

 

Transportskader: Reklamationer over transportskader og mangler som er synlige inden varens udpakning, skal fremsættes overfor fragtmanden ved varens modtagelse.

 

Returvarer: Lagerførte varer tages kun retur ifølge aftale og mod dekort. Ikke lagerførte og specialfremstillede varer tages ikke retur.

 

Reklamation: Reklamation over fejl og mangler ved leverancer skal ske skriftligt inden 8 dage fra leveringen.

 

Produktudvikling: Vi forbeholder os ret til forbedringer i design og specifikationer i takt med den løbende produktudvikling.

 

Betaling: Gældende betalingsbetingelser anføres på faktura. Ved betaling efter seneste frist beregnes der rente fra forfaldsdatoen.

Renten er p.t. 1,5% pr. påbegyndt mdr.

 

Ejendomsret: Sælgeren bevarer ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen er betalt.